Generella frågor om etik och påverkan av AI-drivna tjänster

Frågor att ställa kontinuerligt i alla tvärfunktionella team som designar och utvecklar AI-drivna tjänster:

Partiskhet och diskriminering: Hur kan designers och utvecklare säkerställa att vår AI-drivna tjänst inte upprätthåller befintliga fördomar eller skapar nya, vilket leder till orättvis behandling av individer eller grupper baserat på faktorer som ras, kön eller socioekonomisk status?

Transparens och förklaring: Hur kan vårt AI-system göras transparent och begripligt för användarna, så att de kan förstå hur beslut fattas och i vilken utsträckning de kan lita på systemet?

Integritet och dataskydd: Hur kan våra AI-drivna tjänster säkerställa integriteten och säkerheten för användardata, och hur kan användare ges kontroll över sina egna data, inklusive rätten att bli glömd?

Ansvar: Vem ska hållas ansvarig när vårt AI-system fattar skadliga beslut eller utför oönskade handlingar? Hur kan ansvaret fördelas rättvist mellan utvecklare, användare och andra intressenter?

AI for samhällelig utveckling: Hur säkerställer vi att vår AI-satsning prioriterar applikationer som har en positiv inverkan på samhället, hantera globala utmaningar och undvika att bidra till samhällsskada?

Mänsklig autonomi och förstärkning: Hur kan våra AI-system utformas för att ge och förstärka mänskligt beslutsfattande och kompetens, snarare än att ersätta eller undergräva mänsklig autonomi?

Digitala klyftor: Hur kan våra designers och utvecklare säkerställa att fördelarna med AI-teknik är tillgängliga för alla, oavsett socioekonomisk status eller geografisk plats, och inte vidga befintliga digitala klyftor?

Säkerhet: Hur kan vi säkerställa cybersäkerhet och robusthet i våra AI-drivna system, och förhindra beteenden och sårbarheter som kan utnyttjas av illvilliga aktörer?

Långsiktiga konsekvenser: Hur kan de potentiella långsiktiga effekterna av AI på samhället, ekonomin och miljön förutses och mildras, med tanke på både avsedda och oavsiktliga konsekvenser?

Andra aktörer: Allt nytt vi skapar påverkar andra. Vissa saker stärks, andra förstörs eller förändras till det sämre. Skapar vår tjänst nya beteenden? Är dessa önskvärda eller kan vi förändra vår tjänst så att positiva förändringar infinner sig även för andra?

Offentligt engagemang och utbildning: Hur kan vi (och andra) AI-aktörer engagera allmänheten i beslutsprocesser relaterade till AI-utveckling, implementering och reglering, och hur kan samhället utbildas för att bättre förstå och navigera i de etiska konsekvenserna av AI?