Intervju om digitala vårdsystem

Vårdpersonal vill vårda människor – inte för att tampas med besvärliga tekniska system, säger IT-specialisten Pontus Wärnestål.

Ur intervju i Sveriges Radio Halland

Under våren 2016 uppmärksammade P4 Halland ett fall där en patient blev utan strokeförebyggande medicin i hela nio dagar och senare avled av en stroke. Anledningen till detta anses delvis ha berott på det läkemedelssystem Region Halland använder sig av och som många läkare och sjuksköterskor anser är komplicerat att hantera och tolka.

Mot denna bakgrund blev jag intervjuad om IT-system och kravställning om användbarhet och design av IT-tjänster: