Participatory Urban Design

I forskningsprojektet PUD (Participatory Urban Design) tittade vi på hur arkitekter och stadsplanerare kan berika sin designpraktik med metoder och verktyg från deltagande och användarcentrerad design.

Arbetet ledde till en guidebok för stadsplanerare och arkitekter, som tar upp effektkartläggning som metod för att stärka medborgarnas röst i designprocessen.