Snabbare översättningar med hjälp av AI

Pressrelease från Högskolan i Halmstad.

https://via.tt.se/pressmeddelande/snabbare-oversattningar-med-hjalp-av-ai?publisherId=1723832&releaseId=3331373