Utbildning, forskning, samverkan och design “in the wild”

Artificiell intelligens (AI) och data-drivna digitala tjänster blir allt vanligare och påverkar vår vardag. De används redan i dag för brottsbekämpning, försäkrings- och bankärenden och hälso- och sjukvård. Men hur påverkar designen av sådana tjänster eller produkter oss?

Artikel om Interaction19 i Seattle för Samspel (Högskolan i Halmstad)